تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - nothing else matters ...
nothing else matters ...    اشعار

So close no matter how far
couldn't be much more from the heart
forever trusting who we are 
and nothing else matters
never opened myself this way
life is ours, we live it our way
all these words I don't just say and nothing else matters
trust I seek and I find in you
every day for us something new open mind for a different view
and nothing else matters
never cared for what they do
never cared for what they know
but I know
so close no matter how far
couldn't be much more from the heart
forever trusting who we are and nothing else matters
never cared for what they do
never cared for what they know
but I know
never opened myself this way
life is ours, we live it our way
all these words I don't just say and nothing else matters
trust I seek and I find in you
every day for us something new open mind for a different view
and nothing else matters
never cared for what they say
never cared for games they play
never cared for what they do
never cared for what they know
and I know
so close no matter how far
couldn't be much more from the heart
forever trusting who we are
and nothing else matters ...


همینقدر نزدیک مهم نیست چقدر دوریم
نمیتوانستیم بیش از این دور باشیم از دلهایمان
مطمئنیم که کیستیم 
و مهم این است و بس
هیچگاه اینگونه صریح نبوده ام
زندگی از آن ماست به شیوه خود خواهیم گذراند
هر آنچه میگویم فقط حرف نیست ومهم این است وبس
اطمینانی را که میجویم در تو میا بم
هر روز چیز تازه ای برای ما هست و ذهنمان را به دیدگاهی متفاوت باز میکند
و مهم این است وبس
هرگز به آنچه میکنند اهمیت نداده ام
هرگز به آنچه میدانند اهمیت نداده ام
ولی من میدانم
همینقدر نزدیک مهم نیست چقدر دوریم
نمیتوانستیم بیش از این دور باشیم از دلهایمان
مطمینیم که کیستیم و مهم این است و بس
هرگز به آنچه میکنند اهمیت نداده ام
هرگز به آنچه میدانند اهمیت نداده ام
ولی من میدانم
هیچگاه اینگونه صریح نبوده ام
زندگی از آن ماست به شیوه خود خواهیم گذراند
هر آنچه میگویم فقط حرف نیست ومهم این است وبس
اطمینانی را که میجویم در تو میا بم
هر روز چیز تازه ای برای ما هست و ذهنمان را به دیدگاهی متفاوت باز میکند
و مهم این است وبس
هرگز به آنچه میگویند اهمیت نداده ام
هرگز به بازی هایشان اهمیت نداده ام
هرگز به آنچه میکنند اهمیت نداده ام
هرگز به آنچه میدانند اهمیت نداده ام
و من میدانم
همینقدر نزدیک مهم نیست چقدر دوریم
نمیتوانستیم بیش از این دور باشیم از دلهایمان
مطمینیم که کیستیم
و مهم این است وبس ...نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در دوشنبه 1392/02/16 و ساعت 10:05 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ اما کی !!!
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)