تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - Desert Rose ...
Desert Rose ...    اشعار

And now she turns 
This way she moves in the logic of all my dreams 
This fire burns 
I realize that nothing's as it seems 

I dream of rain 
I dream of gardens in the desert sand 
I wake in vain 
I dream of love as time runs through my hand 

I dream of rain 
I lift my gaze to empty skies above 
I close my eyes 
The rare perfume is the sweet intoxication of love 

I dream of rain 
I dream of gardens in the desert sand 
I wake in vain 
I dream of love as time runs through my hand 

Sweet desert rose 
Whose shadow bears the secret promise 
This desert flower 
No sweet perfume that would torture you more than this 

Sweet desert rose 
This memory of hidden hearts and souls 
This desert flower 
This rare perfurme is the sweet intoxication of love 


نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در چهارشنبه 1392/02/4 و ساعت 12:08 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ اما کی !!!
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)