تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - فقط یک گام ...
فقط یک گام ...    اشعار

خلســـــﮧ غریـــبــ ـی استـــــــ ؛ شرافتـــــــ این تپش هاے مـمـتــ ـد
کــﮧ رو بــــﮧ آرامشــ ـی مرگــــــــ گونــﮧ مــ ـی کشـــانـدمـــــــ!
بــ ــاران بی امــان می بـــارد ،
و پنجــ ـره هاے خیالمــــــ بخــار گرفتــــﮧ اند....
که حــ ـس می کنـــم جور عــجیــبی دوستـــتـــــــــ دارمـــــــــــــ.
فقط یکــــــــ گامــــــ بــــردار کــــﮧ ایـــن جهنــ ـم عقـبــــــــ نشیــ ــنی کنــ ـد ...

نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در دوشنبه 1391/09/6 و ساعت 01:22 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...
+ من و توست ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)