تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - نـــگاه ...
نـــگاه ...    پیام ها

انـدوه که از حــد بگــذرد ...
جایش را می‌دهد به یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن !
دیـــگـر مـهـم نـیـســت؛
بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن ؛ دوست داشـتــن یا نـداشـتـــن ...
آنـچه اهـمـیـت دارد؛
کــــشــــداری رخـوتـنـاک حسی است؛
که دیگر تـو را به واکـنـش نمی‌کـشانــــد !
و در آن لحــظه در ســکوت...
فقــط نــگاه می‌کنـی و نــگاه می‌کنـی و نـــگاه ...

نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در دوشنبه 1391/09/6 و ساعت 12:07 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ اما کی !!!
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)