تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - سـر زده بیــا ...
سـر زده بیــا ...    پیام ها

ســــر زده بیــــــا 
کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست ...
آن وقــــــت ...
تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار
و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ،
بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .

نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در چهارشنبه 1391/06/15 و ساعت 10:52 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ اما کی !!!
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)