تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - گناهان عاشقانه ام ...
گناهان عاشقانه ام ...    پیام ها

به شانه ام زدی !
غباری تکانده باشی ...
بال فرشـــته ای را شکستــی !
که هیچ گاه گناهان عاشقانه ام را ثبت نمی کرد ...!!

نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در دوشنبه 1391/04/26 و ساعت 10:48 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ اما کی !!!
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)