تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - زندگی می کرد ...
زندگی می کرد ...    اشعار

همه چیز خوب بود قبل از تو
عشق با من غریبگی می کرد
یه نفر داشت با خودش تنها
زیر این سقف زندگی می کرد ...

نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در چهارشنبه 1391/01/9 و ساعت 12:00 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...
+ من و توست ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)