تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - نوروز "٧٠٣٤ میترایى آریایى و ٣٧٥٠ زرتشتى" خجسته باد
نوروز "٧٠٣٤ میترایى آریایى و ٣٧٥٠ زرتشتى" خجسته باد    پیام ها


از آجیل های عید چند پسته لال مانده است .
آنها که لب گشودند ؛ خورده شدند
آنها که لال مانده اند ؛ می شکنند
دندانساز راست می گفت:
پسته لال ؛ سکوت دندان شکن است .
"اکبر اکسیر"

از هجرت ،١٣٩١ سال میگذرد ولى سرزمین آریایىِ من ٥٦٤٩ سال قبل از آن نوروز را جشن میگرفت و ٢٣٤٧ سال پیش از آن مردمانِ این دیار خدایى را ستایش میكردند و كوروش ١١٨٥ سال قبل از آن دوستى را در جهان گُستراند .
آرى پیشینهِ سرزمین من بسى بیشتر از ١٣٩١ سال است.

نوروز خجسته باد 


نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در سه شنبه 1391/01/1 و ساعت 07:00 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ اما کی !!!
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)