تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - نابود ...
نابود ...    پیام ها


اگــر زنـی را نیـافـتـه ای کـه با رفتـنـش
نابود شوی
تمام زندگیت را باخته ای
این را منی میگویم
که روزهایم را زنی برده است جایی دور
پیچیــده دور گـیسـوانش
آویخته بر گردن
سنجاق کرده روی سینه
یا ریختـه پای گلدانهایش
باقی را هم گذاشته توی کمد
برای روز مــبـــادا ...

نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در جمعه 1390/12/5 و ساعت 09:30 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ اما کی !!!
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)