تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - دله دزد رفاقت ...
دله دزد رفاقت ...    پیام ها

آنها که از روی تنهایی به تو پناه می آورند
تو را برادر، عشق ...
 صدا میزنند و
تو را یک قدیسه می دانند !
بالهای آنها شکسته ، قدرت پرواز ندارند ...
بالهایت را قرض میدهی و آنها پرواز میکنند !
با دیگران ...!
با از تو بهتران آشنا می شوند ،
بالهایت را می دزدند و تو را فراموش میکنند !
تو بالی نداری برای پرواز ، از پایین به او نگاهی میکنی و به او می خندی !
نه برای اینکه دزدی کرده و بالهایت را برده !
برای اینکه میدانی با دیگری هم چنین کاری میکند !
او یک دله دزد است ، دله دزد رفاقت .......


نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در جمعه 1390/10/9 و ساعت 03:58 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ اما کی !!!
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)